Herredagen Dragør Golfklub

Visioner og målsætninger for arbejdet i bestyrelsen og med Herredagen.

  • Herredagen Dragør Golfklub, er som "klub i klubben" underlagt Dragør Golfklubs almindelige bestemmelser. Foreningens formål er at fremme det spillemæssige og sociale samvær.

  • Herredagens bestyrelsen vil arbejde aktivt for at arbejdet i bestyrelsen effektiviseres og gøres nemmere til gavn for nuværende og kommende bestyrelser. Hensigten er, at sikre at arbejdet i kommende bestyrelser bliver sjovt, og at bestyrelserne kan blive mere langtidsholdbare.

  • Herredagens aktiviteter skal både være konkurrencepræget og sociale, og vi skal have flere til at deltage.

  • Bestyrelsens arbejde skal være transparent og informativt. Der aflægges regnskab ifm. generalforsamlingen.

  • Prisen for at deltage i Herredagen skal minimum matche oplevelserne ved at deltage i Herredagen.

  • Herredagens succes beror på såvel bestyrelsens indsats som på medlemmernes.

Ret til ændringer forbeholdes