Herredagen Dragør Golfklub

Herredagen Dragør Golfklub, er som "klub i klubben" underlagt Dragør Golfklubs almindelige bestemmelser.  Foreningens formål er at fremme det spillemæssige og sociale samvær. Dette gøres ved at afholde forskellige arrangementer for Dragør Golfklubs mandlige medlemmer over 18 år, med et Hcp på højst 49, til gavn for golfspillet.        

Herredagens torsdagsturneringer afvikles i henhold til Herreklubbens turneringskalender, hver torsdag i sæsonen, fra maj til og med oktober, dog ikke på helligdage.

I år har vi indført en gennemgående parturnering der skal afvikles den sidste torsdag i måneden, den er et alternativ til vores foursome-turnering, se under aktiviteter. 

For dem der ikke spiller parturnering har vi en "sidste torsdags turnering" der er gennemgående, og med præmier til de fem bedste til årsafslutningen

I forbindelses med månedsafslutningen, der er den første torsdag i måneden, afvikles der en 9 hullers slagspilsturnering,  første gang torsdag d. 2. juni, hvor der er spisning og præmieuddeling for månedens matcher.                                                                       

Der spilles i 3 rækker(A-B-C).  

Vi har i år valgt at forlænge sæsonen med oktober måned, hvilket gør at det "arbejdene folk" også har mulighed for at spille herredag, det vil sige at i oktober er det de første ni huller der tællende.

Sæsonen slutter den sidste torsdag i oktober, med afslutningsmiddag første torsdag i november, hvor mestrene i  de gennemgående turneringer kåres.

Herredagsmesteren er den der vinder den afsluttende mesterskabsturnering for torsdagsvinderne i de tre rækker fra juni, juli, august og september, finalen er fastsat til d. 28. oktober.                                     

Sæsonstart:  Torsdag d. 5. maj. 

Kontingent: Herredagens kontingent for 2022 er fastsat til kr. 375,15. 

Tilmelding: Tilmelding til Herredagen 2022, skal ske via GolfBoks under klubturneringer (01-01-2022)

Kontakt et medlem af bestyrelsen ved eventuelle spørgsmål. 

Ret til ændringer forbeholdes