Herredagen i Dragør Golfklub

Herredagen Dragør Golfklub, er som "klub i klubben" underlagt Dragør Golfklubs almindelige bestemmelser.  Foreningens formål er at fremme det spillemæssige og sociale samvær. Dette gøres ved at afholde forskellige arrangementer for Dragør Golfklubs mandlige medlemmer over 18 år, med et Hcp på højst 54, til gavn for golfspillet.        

Herredagens torsdagsturnering afvikles, i henhold til Herreklubbens turneringskalender, hver torsdag i sæsonen, fra maj til og med oktober, dog ikke på helligdage.

Den første torsdag i måneden afvikles der en 9 hullers slagspilsturnering i forbindelses med månedsafslutningen, første gang torsdag d. 2. juni, hvor der er spisning og præmieuddeling.                                                                       

Der spilles i 3 rækker(A-B-C).  

Sæsonen slutter den sidste torsdag i oktober, med afslutningsmiddag første torsdag i november, hvor mestrene i  de gennemgående turneringer kåres. 

Herredagsmesteren er den der vinder den afsluttende mesterskabsturnering for torsdagsvinderne i de tre rækker fra juni, juli, august og september, finalen er fastsat til d. 28. oktober.                                     

Sæsonstart:  Torsdag d. 5. maj. 

Kontingent: Herredagens kontingent for 2022 er fastsat til kr. 375,00. 

Tilmelding: Tilmelding til Herredagen 2022, skal ske via GolfBoks under klubturneringer og betaling via  Mobilpay 466566

Kontakt et medlem af bestyrelsen ved eventuelle spørgsmål. 

Ret til ændringer forbeholdes